GLOVO PLUS UBER EATS

GLOVO este un fruct tot al UBERIZĂRII economiei. Este tot un concept specific liberalismului extrem. American. Concept de modernitate. Sau postmodernitate extremă.

La noi, funcționează de doar aproape un an. Oficialmente.

Uber Eats a fost lansat de curând. Adică acum patru sau cinci ani.  În luna august 2014. Dar nu, nicidecum la noi, ci in San Francisco. De către, bineînțeles, tot Uber. Ce este? Se definește ca o platformă online, prin intermediul căreia clienții pot comanda mâncare de la restaurantele partenere.
Mâncarea este livrată cu bicicleta. Sau cu motocicleta. Cu motoreta. Cu scuterul, motorul sau mașina.
Uber Eats a fost lansat în București, în luna mai 2018.

PE PĂMÂNT EUROPEAN. ÎN BARCELONA, DOAR DE PATRU ANI

Glovo a fost lansat, în februarie 2015, în Barcelona – și este o platformă online prin intermediul căreia clienții pot comanda mâncare și aproape orice au nevoie. Prin intermediul Glovo pot fi livrate o groază de chestii. Orice. De exemplu, chei uitate, flori, cadouri, pastile de la farmacie, facturi etc etc. Și cam orice/tot îți trece poate prin minte, atâta timp cât încape în ghiozdan.
Toate aceste lucruri sunt livrate cu bicicleta, scuterul, motorul sau mașina.
Glovo a fost lansat și în București în luna Mai 2018.

La Uber Eats Mâncarea este livrată în interiorul ghiozdanului verde Uber Eats.
Acum sunt disponibile două tipuri de ghiozdan, cel mic  cântărește 2,25kg, iar cel mare 3,4kg.

La Glovo Produsele sunt livrate în interiorul ghiozdanului galben Glovo, care cântărește 2,85kg.

AGENȚIA RABBIT NEWS

Posted in analiza, business, lifestyle | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Rezolvarea problemelor de contabilitate de la UBER

Ce trebuie sa stii daca esti bagat in afacerile cu UBER? La sfarsit va explicam cum puteti cere parerile consultantilor GRATIS si care, in concluzie, considera ca indiferent de ce colaborare ai cu Uber, trebuie sa ai IN VEDERE OBLIGATIA COLABORATORILOR de a fi inregistrati in Registrul operatorilor intracomunitari (intrebarea noastra). Asta pentru ca companiile abia create si care nu platesc TVA sunt constransi sa ia un cod valid de TVA, conform acestor tipuri de operatori. Abia mai apoi, se va cere inregistrarea in ROI..

Aici intervine marea problema, si anume ca exista foarte multe companii (de fapt persoane juridice, despre asta vorbim) care nu pot inregistra cum trebuie in contabilitate facturile de la UBER cu datele firmei emise de un tert, in regim simplificat. Mai pe scurt, asta inseamna externalizarea facturilor, conform art. 319 alin. (19) din Codul fiscal, pct. 96, alin. (4)din Norme:

“Emiterea facturii poate fi externalizata, respectiv se poate intocmi in urmatoarele conditii:
a) furnizorul/prestatorul sa notifice prin scrisoare recomandata organului fiscal competent faptul ca emiterea de facturi fi realizata de un tert , cu cel putin o luna calendaristica inainte de initia aceasta procedura, sa anexeze la scrisoare numele, dupa caz, codul de inregistrare scopuri de TVA ale tertului;
b) sa fie emisa de catre numele contul furnizorului/prestatorului;
c) sa cuprinda toate informatiile prevazute la art. 319 alin. (20) , dupa caz, la art. 319 alin. (21) din Codul fiscal;
d) facturile sa fie puse la dispozitia organelor fiscale fara nicio intarziere, ori de ori se solicita acest lucru”.

Daca vorbim de informatiile incluse pe factura, o rezolvare o reprezinta inscrierea datelor firmei care includ si elementele obligatorii ale unei facturi.

In 2017, elementele obligatorii pentru factura sunt urmatoarele:

a) numarul de ordine, in baza uneia sau a mai multor serii, care identifica factura in mod unic;

b) data emiterii facturii;

c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data incasarii unui avans, in masura in care aceasta data este anterioara datei emiterii facturii;

d) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau, dupa caz, codul de identificare fiscala ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;

e) denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit in Romania si care si-a desemnat un reprezentant fiscal, precum si denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA, ale reprezentantului fiscal;

f) denumirea/numele si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala al beneficiarului, daca acesta este o persoana impozabila ori o persoana juridica neimpozabila;

g) denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit in România si care si-a desemnat un reprezentant fiscal, precum si denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 316 ale reprezentantului fiscal;

h) denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum si particularitatile prevazute la art. 266 alin. (3) in definirea bunurilor, in cazul livrarii intracomunitare de mijloace de transport noi;

i) baza de impozitare a bunurilor si serviciilor ori, dupa caz, avansurile facturate, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret, in cazul in care acestea nu sunt incluse in pretul unitar;

j) indicarea cotei de taxa aplicate si a sumei taxei colectate, exprimate in lei, in functie de cotele taxei;

k) in cazul in care factura este emisa de beneficiar in numele si in contul furnizorului, mentiunea “autofactura;”

l) in cazul in care este aplicabila o scutire de taxa, trimiterea la dispozitiile aplicabile din prezentul titlu ori din Directiva 112 sau orice alta mentiune din care sa rezulte ca livrarea de bunuri ori prestarea de servicii face obiectul unei scutiri;

m) in cazul in care se aplica regimul special pentru agentiile de turism, mentiunea “regimul marjei – agentii de turism”;

Pe de alta parte, obligatia de a declara in D 390, inregistrarea acestor facturi cu TVA sa nu, in contabilitate, dar si realizarea corecta a monografiei contabile, cazurile difera, iar parerile consultantilor fiscali si ai expertilor sunt destul de diverse.

Puteti da MESAJ GRATIS la orice intrebare pe acest site: http://www.portalcontabilitate.ro/

Posted in diverse | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment